Полезна информация

Четири успешни стратегии за инвестиции в недвижими имоти

На първо място, винаги е определянето на бюджета като основа за бъдещ растеж и генериране на печалби. Това е ключовият фактор, при който е задължително да бъдете реалисти за своите инвестиционни възможности. Тук трябва да отбележим, че при всяка една инвестиция, включително и тази в недвижими имоти, съществуват рискове. Тези рискове могат да бъдат категоризирани по най-различен начин - като ваш личен риск, икономически рискове и други. Всеки добър брокер на недвижими имоти ще ви каже, че рисковете не са нещо страшно, просто е необходим правилен подбор на стратегия, която да минимизира тези рискове и по този начин да се избере подход за печеливша инвестиция. Следващата стъпка е изборът на перспективен регион за инвестиция, като това в никакъв случай не значи най-скъп или най-евтин. Тук от основно значение са локацията, земята и строителните показатели за нейното застрояване, демографските критерии и т.н. Основен фактор, определящ цената на един недвижим имот и перспективата за неговото развитие, е начинът на трайно ползване на имота, който се разделя на три основни категории – жилищни имоти, ваканционни имоти, офиси и търговски площи.

1. Купи и бързо продай – тази стратегия се основава на принципа покупка на недвижим имот и бърза продажба. Инвестиция от този тип се препоръчва на професионалисти - хора, които имат развит търговски нюх, бързо вземат решения и са готови да поемат рискове. Много често може да се окаже, че при този тип инвестиция, след приспадане на капиталови разходи, агентски комисиони и данъчни такси, печалбата е с много ниска стойност, но все пак, за да бъде рентабилна, най-важен остава срокът, за който тя се реализира. Другото важно условие тук е да инвестират играчи с КЕШ позиции на своите капитали. Основният принцип при избора на тази стратегия е покупката на недвижим имот, цената на който е доста под пазарната стойност. Тази ниска цена се определя от различни форсмажорни обстоятелства, поради които собственикът е принуден бързо да продаде имота си.

2. Купи и задръж – това е най-често използваната стратегия за инвестиции в недвижими имоти, защото тези, които търсят стабилност и сигурност за своите капитали, си поставят дългосрочни задачи. Ако се поставяте в позицията на дългосрочен инвеститор, пред вас стои нелеката задача да направите задълбочени изследвания, изчерпателни анализи и проучвания на конкретния недвижим имот и перспективите за неговото развитие. Тази стратегия може да бъде много силна, ако разполагате с достатъчно време, през което да се развие пълният потенциал на недвижимия имот в цикъл, през който да се увеличи максимално неговата стойност.

3. Купи и ремонтирай – най-важното условие за успех при тази стратегия е изборът на правилната локация на имота. В същността си, тази стратегия е инвестиция в недвижим имот на или под пазарната стойност, в район с висок потенциал, ремонтът и продажбата на който ще доведат да увеличаване на вашия собствен капитал. Ликвидността на имота при тази стратегия е много важна, защото препродажбата трябва да стане в срок и да осигури достатъчно капитал за нова инвестиция. По този начин може значително да умножите наличните капиталови средства, с които сте стартирали инвестиционния процес. Задължително условие за това е имотът след ремонта да придобие такъв търговски вид, който да отговаря на изискванията и предпочитанията на потенциалните купувачи, независимо от действителните ремонтни дейности, които са извършени.

4. Купи и отдай под наем – условията на забавен икономически растеж, ниски лихвени проценти по спестовните влогове в търговските банки и нестабилност на фондовите борси и капиталовите пазари, очертават инвестицията в недвижим имот с цел отдаване под наем като един гарантиран пасивен доход за хора с достатъчно финансови капитали. Основен показател за рентабилността на този вид инвестиция е коефицента наем спрямо цена.