Услуги

За да подсигурим безпроблемното сключване на сделка ние предлагаме пълен пакет от услуги, обхващащ цялостния процес, който включва:

*подбор на имоти според критериите и изискванията на клиента
*организиране и провеждане на огледи в удобно за клиента време
*изготвяне на професионална оценка на имота
*предоставяне на пазарен анализ
*договаряне на цена
*пълно рекламно обезпечение на имота
*инвестиционно консултиране
*управление на имоти